WERNER LEERMAKERS ARCHITECTUUR

Project uitbreiding woonhuis te Hilversum (opgeleverd 2012)